Jeg passer på dine oplysninger

PRIVATLIVSPOLITIK

 1. Generelt

  1. Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Release Your Mind ("Virksomheden", "jeg", "min") indsamler og behandler oplysninger om dig.

  2. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til mig, eller som jeg indsamler via virksomhedens hjemmeside, www.releaseyourmind.dk ("Hjemmesiden").

  3. Virksomheden er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til virksomheden skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

 2. Virksomheden Indsamling af dine personoplysninger

  1. Hvilke personoplysninger indsamler jeg og til hvilke formål?

   1. Når du besøger Hjemmesiden, indsamler den automatisk oplysninger om dig, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på Hjemmesiden, forbedre denne og foretage målrettet markedsføring.

   2. Når du køber et produkt på Hjemmesiden, indsamler den oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret med det formål at kunne levere produkter til dig og til brug for opfyldelse af virksomhedens bogføringsmæssige forpligtelser.

   3. Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev, afgiver du dit udtrykkelige samtykke til, at jeg må indsamle oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om, hvad du har købt og eventuelt returneret.

   4. Jeg bruger de oplysninger, som jeg indsamler i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet til at administrere tilmeldingen, til at tilbyde dig særlige fordele og til direkte markedsføring, herunder for at kunne informere dig om mine produkter og nye varer/ydelser og til at give dig andre nyheder og informationer, som du har givet dit særskilte samtykke til, at jeg må sende til dig.

   5. Når du udfylder min kontaktbokse, indsamler jeg oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., udfyldte kommentarer og øvrige oplysninger du har udfyldt.

  2. Hvad er grundlaget for indsamlingen?

   1. Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.1, er nødvendig for, at jeg kan varetage min interesser i at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen af denne samt tilbyde dig relevante tilbud.

   2. Jeg bruger kun din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, hvis jeg har modtaget dit særskilte samtykke hertil.

   3. Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.2, er nødvendig for, at jeg kan opfylde min aftale med dig.

   4. Jeg indsamler kun de i pkt. 2.1.3 nævnte oplysninger, hvis du afgiver dit udtrykkelige samtykke hertil.

   5. Indsamlingen af oplysninger, som er nævnt i pkt. 2.1.5, er nødvendig for, at jeg kan tage kontakt og i den forbindelse har et minimum af oplysninger.

 3. Brug af databehandlere

  1. Jeg anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af Hjemmesiden fx bistår min leverandører mig i forbindelse med udførelse af målrettet markedsføring, herunder til retargeting, og forbedring af Hjemmesiden samt til din bedømmelse af mine produkter/ydelser. Disse virksomheder er databehandlere og under min instruks og behandler data, som jeg er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med mig, og er underlagt fortrolighed om disse.

  2. En af disse databehandlere, Google Analytics v/Google Inc, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 4. Dine rettigheder

  1. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal jeg, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

  2. Indsigtsretten

   1. Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode mig om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger jeg har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

   2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som jeg behandler om dig. For udlevering af flere kopier opkræver jeg et gebyr på DKK 50,00. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.

  3. Retten til berigtigelse

   1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af mig. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som jeg har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til mig, så oplysningerne kan blive korrigeret.

  4. Retten til sletning

   1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af mig, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke til din tilmelding til en evt. Release Your Mind kundeklub. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at kunne overholde mine bogføringsmæssige forpligtelser, er jeg ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

  5. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

   1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, jeg behandler om dig, ikke er korrekte.

  6. Retten til dataportabilitet

   1. Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når jeg indsamler dine personoplysninger i forbindelse med:

    • at du køber et produkt af mig, jf. pkt. 2.1.2, eller

    • at du afgiver dit samtykke til, at jeg bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, jf. pkt. 2.2.2, eller

    • at du afgiver dit samtykke til tilmelding til mit nyhedsbrev, jf. pkt. 2.1.3

  7. Retten til indsigelse

   1. Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod min behandling af dine personoplysninger, som jeg indsamler til brug for at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen heraf, jf. pkt. 2.1.1

   2. Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine personoplysninger, som jeg behandler med henblik på direkte markedsføring, jf. pkt. 2.1

   3. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er jeg ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre jeg kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

  8. Retten til at tilbagekalde samtykke

   1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at jeg bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, jf. pkt. 2.1.1 og dit samtykke til tilmelding til mit nyhedsbrev, jf. pkt. 2.1.3. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at jeg i visse tilfælde kan være berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 2. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.

   2. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte mig på post@releaseyourmind.dk..

  9. Retten til at klage

   1. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over min behandling af dine personoplysninger.

 5. Sletning af persondata

  1. Såfremt du ikke gør brug af min Hjemmeside i en periode på 1 år, vil jeg automatisk slette de oplysninger, som jeg har registreret om dig, idet jeg dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret) og forbrugerlovgivningen (den 2 årige reklamationsret), kan gemme visse personoplysninger i en længere periode.

  2. Oplysninger som jeg har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at jeg må sende dig markedsføring pr. e-mail, SMS og post, vil jeg slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre jeg er berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 2.

  3. Oplysninger som jeg har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til min nyhedsbrev, vil jeg slette, såfremt du retter henvendelse her om. I samtlige nyhedsbreve vil du have mulighed for at respondere og derved at fravælge din tilmelding. Ved framelding, sletter jeg automatisk de data jeg har indsamlet på dig.

 6. Sikkerhed

  1. Jeg har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

  2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 7. Kontaktoplysninger

  1. Release Your Mind er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

  2. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte:
   Release Your Mind
   Majsmarken 12
   4140 Borup
   Tlf. nr.: 20402008
   E-mail: post@releaseyourmind.dk

 8. Ændringer i persondatapolitikken

  1. Jeg er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt jeg foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

  2. Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af Hjemmesiden, og dine personoplysninger kan blive slettet.

 9. Versioner

  1. Dette er version 1.0 af virksomhedens persondatapolitik dateret den 22.10.2018

    

Release Your Mind  |  Tlf. 20 40 20 08  post@releaseyourmind.dk

Majsmarken 12  |  4140 Borup

Valby Tingsted 7  |  2500 København 

© Release Your Mind 2020  -  Alle rettigheder reserveres  -  Designet af Detaljeriet  -

Release your mind logo